• wonen4

 • familie4

 • advies4

 • ondernemen4

Wat zijn de eisen voor energielabels vanaf 1 januari 2015?
  In het Besluit energieprestatie gebouwen is opgenomen wanneer een definitief, geldig energielabel beschikbaar moet worden gesteld of wanneer het aanwezig moet zijn:
 • Bij de oplevering van een woning stelt de verkoper van de woning een geldig energielabel beschikbaar aan de koper (de EPC volstaat vanaf 1 januari 2015 dus niet meer op transactiemoment);
 • Bij de verhuur van een woning stelt de eigenaar een afschrift van een geldig energielabel voor die woning beschikbaar aan de nieuwe huurder;
 • Bij de verkoop van een woning stelt de eigenaar een geldig energielabel voor die woning beschikbaar aan de koper. Dit is ook van toepassing op de verkoop van een deelnemings- of lidmaatschapsrecht dat recht geeft op het gebruik van een woning. Het energielabel is gekoppeld aan gebouwen zelf en is ook van toepassing wanneer op het gebouw het recht van erfpacht en/of opstal rust;
 • Wanneer een woning wordt gebouwd en opgeleverd in eigen opdrachtgeverschap geldt de volgende regel: de eigenaar van een gebouw zorgt voor de aanwezigheid van een geldig energielabel bij de oplevering van dat gebouw indien dat gebouw is gebouwd in opdrachtgeverschap waarbij die eigenaar de eigendom verkrijgt en volledige zeggenschap heeft over en verantwoordelijkheid draagt voor de bouw van dat gebouw. Dit betekent dat de woningeigenaar bij gebrek aan een verkoper altijd zelf moet zorgen voor een definitief label.
Wat is er veranderd per1 januari 2015?

Het energielabel is vereenvoudigd, waardoor het definitieve energielabel gemakkelijk en snel online is aan te vragen door een verkoper. Bovendien wordt de prijs van het energielabel flink gereduceerd; de verkoper kan naar verwachting al voor enkele tientjes1 een definitief energielabel aanvragen.

Alle woningeigenaren zonder energielabel ontvangen begin 2015 van de Rijksoverheid een voorlopig energielabel. Dit is een inschatting van het werkelijke energielabel en is dus niet voldoende om aan de wettelijke plicht te voldoen op het transactiemoment.

In de praktijk komt het er dus op neer dat een definitief energielabel beschikbaar gesteld moet worden bij transactiemomenten. Bij verkoop betekent dit, dat het label bij de verkoop 1 De markt bepaalt de prijs.beschikbaar moet worden gesteld. Zowel het label in de online tool, als een geprint label is rechtsgeldig. De plicht van het bezitten van een energielabel op transactiemoment bestaat al sinds 2008, maar wordt in de praktijk weinig nageleefd. De verkoper en koper van een woning komen vaak overeen om geen energielabel te overhandigen.

Sinds 1 januari 2015 heeft het ontbreken van een definitief energielabel voor de verkoper mogelijk financiële gevolgen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhaaft vanaf die datum, en de verkoper riskeert een last onder dwangsom, die kan oplopen tot 405 euro als hij/zij bij de verkoop van de woning geen definitief energielabel overhandigt.

De Inspectie Leefomgeving en Transport werkt met een interventieladder. In de eerste instantie wordt gekozen voor een last onder dwangsom, die vanaf 1 januari 2015 wordt gevorderd. Hierbij krijgt de woningeigenaar de kans alsnog een energielabel op te stellen. In de loop van 2015 wordt het ook mogelijk een bestuurlijke boete op te leggen.

Hoe lang duurt het om een definitief energielabel aan te vragen?

Hoe snel de verkoper het definitieve energielabel ontvangt na het digitaal versturen van de woninggegevens en bewijzen hangt af van twee factoren:

 1. Of de aangeleverde bewijzen volstaan;
 2. De reactietijd van de erkend deskundige op afstand.

De verkoper kan de gemiddelde reactietijd van elke erkend deskundige in één oogopslag zien op de online tool en op basis daarvan een keuze maken voor een erkend deskundige. In principe zou men op de dag van de aanvraag al een definitief energielabel kunnen ontvangen.

Wat is het verschil tussen het huidige energielabel en het nieuwe energielabel?

Het huidige energielabel wordt vastgesteld door een adviseur die thuis langskomt. Het nieuwe energielabel stelt de eigenaar zelf online vast, waarna controle volgt door een erkend deskundige op afstand. Hiermee wordt het verkrijgen van een geldig energielabel een stuk goedkoper.

Kan per 1 januari 2015 wel een boete worden opgelegd voor het feit dat bij een koop, gesloten vóór 1 januari 2015, geen definitief energielabel of EPC is overhandigd?

Voor het kunnen opleggen van een bestuurlijke boete moet de Woningwet worden aangevuld. Het wetsvoorstel daarvoor ligt momenteel bij de Tweede Kamer en wordt waarschijnlijk begin 2015 in de Eerste Kamer behandeld. De inwerktreding van de boete zal dus hoogstwaarschijnlijk voorjaar 2015 zijn. Na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel waarin de bestuurlijke boete wordt aangevuld als handhavingsinstrument in de Woningwet kunnen de boetes worden opgelegd (dus inderdaad niet per 1 januari; wel kan dan al een last onder dwangsom worden opgelegd).

Is het voorlopige energielabel afdoende?

Nee. Het voorlopige energielabel is niet afdoende als geldig energielabel op transactiemoment. Dit komt omdat het voorlopige energielabel een inschatting is gebaseerd op openbare gegevens over de Nederlandse woningvoorraad uit het Kadaster. Bij de verkoop moet de verkoper het definitieve energielabel overhandigen. De verkoper kan eenvoudig zijn/haar voorlopige label laten omzetten naar een definitief label. Hij/zij controleert daarvoor online de gegevens waarop het voorlopige energielabel is gebaseerd, levert waar nodig digitaal bewijs aan en laat een erkende deskundige de gegevens en bewijsstukken op afstand controleren en goedkeuren. Na goedkeuring is het definitieve label geregistreerd en 10 jaar geldig.

Is het oude energielabel nog geldig?

Het energielabel dat vóór 2015 is opgesteld is en blijft, evenals het nieuwe energielabel, 10 jaar geldig (vanaf opnamedatum).

Wat gebeurt er met het oude energielabel (energieprestatiecertificaat)?

De systematiek voor het berekenen van het energielabel van vóór 2015, ook wel het energieprestatiecertificaat genoemd, wordt omgezet in de Energie-Index. De Energie-Index van een woning komt tot stand door een uitgebreidere opname van de woning door een EPA-adviseur. Aan de hand van een Energie-Index kan de EPA-adviseur een maatwerkadviesrapport opstellen voor investeringen in de verbetering van de energieprestatie van de woning. Vroeger werd het maatwerkadvies een EPA-advies genoemd. Indien er een Energie-Index wordt opgesteld door een EPA-adviseur ontvangt de woningeigenaar gratis het definitieve energielabel dat bij verkoop van de woning verplicht is.

Kan een verkoper in plaats van een energielabel ook een Energie-Index overhandigen?

Dat is niet voldoende, omdat het definitieve energielabel bij verkoop van de woning verplicht is; zie vraag hierboven.

Wat is het rechtsgeldige energielabel?

Het enige rechtsgeldige energielabel staat in EP-online. Een PDF is niet het rechtsgeldige document.

Is het energielabel verplicht voor alle gebouwen?

Het energielabel is verplicht voor alle gebouwen, met uitzondering van de volgende gebouwen:

 • gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen;
 • beschermde monumenten als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Monumentenwet 1988; monumenten waarop artikel 5 van die wet van toepassing is, krachtens een provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen monumenten en monumenten waarop, voordat zij zijn aangewezen, een zodanige verordening van overeenkomstige toepassing is;
 • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten;
 • gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden en die een lage energiebehoefte hebben;
 • gebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt;
 • voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik;
 • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2 ;
 • gebouwen die bij minnelijke overeenkomst als bedoeld in art. 17 Onteigeningswet worden verkregen en die met het oog op de uitvoering van het werk waarmee die verkrijging verband houdt, zullen worden gesloopt.
Hoe zit het met woningen die executoriaal worden verkocht?

In het geval van executieverkoop blijft de woningeigenaar nog altijd verantwoordelijk voor het overhandigen van een definitief energielabel.

Dient bij schenking van een huis een energielabel te worden overhandigd?

Ja. Het energielabel is gekoppeld aan het huis en moet door de eigenaar daarvan worden verstrekt ongeacht de juridische titel van eigendomsoverdracht.

Dient bij verdeling van een woning bij echtscheiding, gevolgd door toedeling aan één van de ex-echtgenoten een energielabel te worden overhandigd?

Nee. De woning wordt immers toegedeeld aan iemand die al zicht heeft op de energieprestatie daarvan. Het doel van het energielabel zou dan niet worden gerealiseerd.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Meer informatie is te vinden op de website www.energielabelvoorwoningen.nl of u kunt contact opnemen met de Helpdesk Energielabel voor particulieren, die van de overheid is. De contactgegevens zijn tel. 0800 0808 en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bovendien kan iedereen in Nederland vanaf 1 januari 2015 het energielabel opzoeken op www.zoekuwenergielabel.nl. Bij verkochte en verhuurde woningen verschijnt het definitieve energielabel, indien aanwezig, in dit openbare register. In het geval er een energielabel is geregistreerd zonder dat de woning is verkocht of verhuurd, bijvoorbeeld omdat de woningeigenaar zonder verkoop of verhuur zelf een definitief energielabel wil, dan kan de eigenaar ervoor kiezen het definitieve energielabel niet zichtbaar te maken. 

Vrijblijvend een offerte aanvragen

Op zoek naar een scherpe offerte? En u wilt niet te lang wachten?
Aarzel dan niet en klik hieronder op de knop en vul de gewenste gegevens in.

LET OP: KNOP MOMENTEEL BUITEN WERKING, EXCUSES
GELIEVE ONS TE BELLEN OP 077-3231888 (Venlo) / 046-2030600 (Sittard)
OF TE MAILEN NAAR INFO@MOONEN-NOTARISSEN.NL

Beste prijs/kwaliteit in de regio!

Moonen Notarissen

Kantoor Venlo

Antoniuslaan 85
5921 KB Venlo-Blerick
Tel: 077 - 323 1888

Openingstijden maandag t/m vrijdag
van 8:30 tot 12:30 en 13:30 tot 17:00

Kantoor Sittard-Geleen

Agricolastraat 75
6131 JW Sittard
Tel: 046-2030600

Openingstijden maandag t/m vrijdag
van 9:00 tot 12:30 en 13:30 tot 17:00

info@moonen-notarissen.nl
http://www.moonen-notarissen.nl

Afspraak op locatie ook mogelijk.

Gratis parkeerplaatsen voor de deur.