• wonen4

  • familie4

  • advies4

  • ondernemen4

De tussenkomst van een notaris is een vereiste om in Nederland rechtsgeldig aandelen in een besloten vennootschap te kunnen overdragen. Dit wil zeggen dat deze overdracht dient te geschieden bij notariële akte. Deze aandelenoverdracht dient door de directie van de vennootschap te worden erkend, hetgeen meestal ook gebeurt in de akte van aandelenoverdracht. Wanneer aan deze beide vereisten is voldaan, de notariële akte van overdracht en de erkenning door de vennootschap, is de aandelenoverdracht perfect. Zonder de erkenning van de aandelenoverdracht door de directie van de vennootschap kan de nieuwe aandeelhouder zijn rechten als aandeelhouder niet uitoefenen, hetgeen betekent dat hij geen stemrecht heeft en geen recht op dividend.

De akte van aandelenoverdracht bevat eveneens bepalingen met betrekking tot:
- de koopprijs van de betreffende aandelen
- hoe deze koopprijs dient te worden voldaan
- wie de kosten betaalt van de notariële akte
- vanaf welk tijdstip de te leveren aandelen voor rekening en risico van de koper zijn
- eventuele verdere garanties met betrekking tot de balans van de vennootschap
- garanties met betrekking tot de overgedragen onderneming

Bij het overdragen van de aandelen wordt ook de onderneming, welke in de vorm van een besloten vennootschap wordt gedreven, overgedragen. Wanneer de directie direct na overdracht van de aandelen aftreedt worden daarvoor vaak ook bepalingen opgenomen in de akte van aandelenoverdracht.

De blokkeringsregeling is bij overdracht van aandelen eveneens van essentieel belang. In de statuten van de besloten vennootschap is vaak een blokkeringsregeling, te weten een aanbiedingsregeling of een goedkeuringsregeling, opgenomen. Een aanbiedingsregeling houdt in dat de aandelen verplicht eerst aan de zittende aandeelhouders te koop aangeboden dienen te worden. Wanneer vervolgens de zittende aandeelhouders in het kader van de blokkeringsregeling niet tot koop wensen over te gaan, kan de verkoop en de levering aan een derde plaatsvinden. Een goedkeuringsregeling houdt in dat de overdracht van de aandelen niet kan plaatsvinden voordat het benodigde orgaan van de vennootschap, bijvoorbeeld de raad van commissarissen, de aandelenoverdracht heeft goedgekeurd.

De taak van de notaris bij een aandelenoverdracht is onder meer om te controleren of het besluit tot verkoop van de aandelen rechtsgeldig is genomen, of is voldaan aan de blokkeringsregeling en verdere statutaire vereisten, of er een contractuele blokkeringsregeling is en om te controleren of de verkopende aandeelhouder ook de daadwerkelijke aandeelhouder is. Dit onderzoek gebeurt aan de hand van de statuten van de vennootschap, het aandeelhoudersregister en door middel van eventuele akten van aandelenoverdracht uit het verleden.

Kies voor een advies op maat, geen enkele situatie is tenslotte hetzelfde. Regel het gewenste advies over uw persoonlijke situatie altijd tijdig en laat u vooraf goed informeren. Wij zijn u hierbij graag van dienst.
Volg ons ook op Facebook of Twitter voor dagelijkse actualiteiten.

Vrijblijvend een offerte aanvragen

Op zoek naar een scherpe offerte? En u wilt niet te lang wachten?
Aarzel dan niet en klik hieronder op de knop en vul de gewenste gegevens in.

LET OP: KNOP MOMENTEEL BUITEN WERKING, EXCUSES
GELIEVE ONS TE BELLEN OP 077-3231888 (Venlo) / 046-2030600 (Sittard)
OF TE MAILEN NAAR INFO@MOONEN-NOTARISSEN.NL

Beste prijs/kwaliteit in de regio!

Moonen Notarissen

Kantoor Venlo

Antoniuslaan 85
5921 KB Venlo-Blerick
Tel: 077 - 323 1888

Openingstijden maandag t/m vrijdag
van 8:30 tot 12:30 en 13:30 tot 17:00

Kantoor Sittard-Geleen

Agricolastraat 75
6131 JW Sittard
Tel: 046-2030600

Openingstijden maandag t/m vrijdag
van 9:00 tot 12:30 en 13:30 tot 17:00

info@moonen-notarissen.nl
http://www.moonen-notarissen.nl

Afspraak op locatie ook mogelijk.

Gratis parkeerplaatsen voor de deur.